Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud for barn.

Vedtekter SFO.

Skjema.

Kontakt

Marit Bjørnstad
Arbeidsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 906 83 691