Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud for barn.

Vedtekter SFO. (PDF, 111 kB)

Informasjon om betaling for SFO høsten 2022. (PDF, 149 kB)

Skjema.

Kontakt

Marit Bjørnstad
Arbeidsleder
E-post
Telefon 94 00 19 50
Mobil 99 22 74 73
Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 68 36 91