Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon +47 62 46 85 00
Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon +47 62 46 85 00