Kontakt

May Britt Haugen
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 348
Frank Engene
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 78 151