Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

TFF (Tjenesten for funksjonshemmede) har lokaler i Rendalen sjukehjems underetasje. Tjenesten gir tilbud til personer med psykisk utviklingshemming bosatt i kommunale omsorgsboliger og oppfølging til hjemmeboende.

Fagleder hjemmetjenesten: Anita Marie Berget

Ansatte i tjenesten for funksjonshemmede

Kontakt

Anita Marie Kvisler
Sykepleier
E-post
Telefon 68 46 63 36
Mobil 97 66 38 35