Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir rett til parkering på merkede parkeringsplasser. Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten, med kortet godt synlig.  

For å søke parkeringstillatelse må du kontakte lege for å få legeerklæring. Denne sendes kommunen sammen med søknad samt 2 passfoto i farger.

Søknadsskjema finner du her:
Søknad om parkeringstillatelse (PDF, 243 kB)

Søknad med vedlegg leveres til Rendalen kommune v/postmottak eller sendes:

Postadresse: Hanestadveien 1 

2484 Rendalen