Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir rett til parkering på merkede parkeringsplasser. Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten, med kortet godt synlig.  

For å søke parkeringstillatelse må du kontakte lege for å få legeerklæring og søknadsskjema.

Dette sendes eller leveres til Rendalen kommune sammen med 2 passfoto i farger.

Postadresse: Hanestadveien 1 v/postmottaket

2484 Rendalen

eller

postmottak@rendalen.kommune.no