Ergoterapitjenesten

Ergoterapi er et tjenestetilbud til innbyggere som av ulike grunner har et funksjonsfall som medfører problemer med å utføre sine daglige aktiviteter. Tilbudet gjelder alle innbyggere, hjemmeboende og i institusjon, og kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Kommunens ergoterapeut har kontor ved Helse- og omsorgssenteret på Otnes.

 

 

Ergoterapeuten kan bistå bevegelseshemmede i alle aldre med søknad, utprøving, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemidler i hjemmet.

Kontaktperson for brukere som ikke har hjemmetjenester og beboere ved Rendalen sjukehjem er også Nina Iselin Evertsen (tlf. 488 68 925).

Hjelpemidler i hjemmet

Korttidsutlån: Ved korttidslån av hjelpemidler kan du kontakte ekspedisjonen i Helse- og sosialsenteret på Otnes, ergoterapeuten eller hjemmesykepleien.

Varig utlån: De som har et varig behov (utover 2 år) for hjelpemidler må begrunne og søke om dette gjennom Folketrygden. Ergoterapeuten eller hjemmesykepleien kan hjelpe til med dette.

 

Syn og hørsel

Kontaktpersoner for hjelpemidler som gjelder syn og hørsel er:

Kontakt

Nina Iselin Evertsen
Kommuneergoterapeut
E-post
Telefon 48 86 89 25
Mobil 48 86 89 25

Adresse

Helse- og omsorgssenteret Otnes

Søstuveien 21

2485 Rendalen