Innbyggerinnsyn (faktura)

Økonomiavdelingen vil om kort tid få på plass innsynsløsninger hvor innbyggerne kan logge seg på og se følgende:

  • Oversikt over alle krav utstedt fra Rendalen kommune.

  • Søke om utbetalingsutsettelse for krav som ikke allerede er forfalt.

  • Se status på krav som er gått til inkasso.

  • Oppdatere sin kontaktinformasjon slik at fremtidig fakturadistribusjon kan mottas som Digipost, Vipps eller pr. e-post.

Kontakt

Lars Erik Bjøntegaard
Økonomisjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 347