Naturmangfold

Foto: John Fiskvik

Lovverk:

Naturmangfoldloven

Alle vedtak som kommunen fatter som omhandler/berører naturmangfold skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.

 

Infosider:

Naturbase

Artsdatabanken

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65