Strategisk næringsplan revidering

Rendalen kommune ønsker flere innspill til sitt arbeid med revidering av Strategisk Næringsplan (SNP). Planen skal gjøre bygda vår til et enda bedre sted å bo, arbeide og etablere virksomhet i framtiden. Vi trenger din stemme og inviterer til digitale gjestebud.

Her finner du mer informasjon og svarskjema: Velkommen til digitalt gjestebud med næringsutvikling i fokus! (office.com). Frist for innsending av svar er utgått, men gjestebudet er fortsatt åpent om dere ønsker å komme med innspill. 

Kontakt

Arne Hagetrø
Næringsutvikler
E-post
Telefon 958 41 200