Pilegrimsleden - en vandring i vill og urørt natur

På Åkre, midt mellom Oslo og Trondheim, møtes flere veier mot Olav den helliges grav i Nidaros. Her står Åkresteinen, som bærer merker som utallige pilegrimer har risset inn - et bilde på at ferden gjennom bygda både før og nå har bånd til Europa og resten av verden. Denne steinen er et av de svært få varige merkene pilegrimene har satt etter seg i Norge.

Pilegrimsleden. Pilegrimene tok seg frem på farledene som eksisterte fra før, men de satte så stort preg på trafikken gjennom flere århundrer at flere av de gamle veiene er blitt kalt pilegrimsleder eller munkeveier. Det finnes flere slike gjennom Rendalen, og en av dem er merket med det offisielle pilegrimsmerket. Denne leden kommer inn i Norge i Trysil og følger Trysilelva til Jordet, og derfra går den inn i det sørøstlige hjørnet av Rendalen. Stien her kalles fra gammelt av "Munkeveien", og den fører til Munkbetsetra, der pilegrimene fant beite til dyra sine. Sagn forteller at du på Munkbetsetra i stille kveldsstunder kan høre bjelletoner, hestevrinsk og pilegrimenes stemmer. Leden fortsetter nordvestover forbi Søndre Osdalssjøen, over Osdalen til Østvollen og over Renåtangen til Søljerøsta og ned til Åkrestrømmen. Herfra følger en dalbotnen nordover til Elvål, der leden går gjennom garden Fonnås og opp på Fonnåsfjellet og videre nordover fjellet til Tylldalen.

Å følge i pilegrimenes tusen år gamle fotefar er en ytre og indre reise. Du er på vei mot et mål; like fullt er veien et mål i seg selv.

For mer informasjon og kart, se http://www.pilegrimsleden.no/no/map/osterdalsleden.

Se også denne hjemmesiden for informasjon og pilegrimsprogram: http://www.ashaugenas.com/52982995

Fotograf: As Haugen