Administrasjonsutvalget (partssammensatte utvalg)

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg hjemlet i kommunelovens § 5.  Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker som skal sluttbehandles i kommunestyret.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalgets medlemmer

 

  • Se møteplan for utvalget.                                                                                               Møtedokumenter er fulltekstpublisert f.o.m. 01.06.2018.

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625