Administrasjonsutvalget (partssammensatte utvalg)

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg hjemlet i kommuneloven. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker som skal sluttbehandles i kommunestyret.

Administrasjonsutvalgets medlemmer

 

Kontakt

Linda Døsen Stubsveen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 90 97 75 31
Mobil 45 63 39 27