Personoversikt


Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 46 63 50
Spesialist i allmennmedisin 62 46 63 50
62 46 63 50
Sykepleier 62 46 63 50
Sekretær 62 46 63 50
Kommuneoverlege 62 46 63 50
Helsesykepleier 62 46 85 00 400 38 143
Jordmor 62 46 63 50
Turnuslege 62 46 63 50
Lege 62 46 63 50
Helsesekretær 62 46 63 50
Lege 62 46 63 50 902 62 741