Personoversikt


Helse og omsorg - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent
Hjelpepleier 62 46 85 00 412 50 762
Assistent 62 46 85 00
Vikar Pleie-og omsorg 62 46 85 00
Autorisert helsesekretær 62 46 85 00
Avdelingsleder institusjon 62 46 85 00 928 68 430
62 46 85 00
Pleieassistent 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier
Hjelpepleier 62 46 85 00 413 16 420
Lærling 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Helsefaegarbeider 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00