Personoversikt


Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 62 46 85 00
Avdelingsleder 62 46 85 00 454 74 458
Fagansvarlig sykepleier 62 46 85 00 400 31 628
Sykepleier
Sykepleier
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Sosionom 62 46 85 00
vernepleier 62 46 85 00 918 76 386
Assistent 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Assistent
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Fysioterapeut 62 46 85 00 951 83 623
Aktivitør 62 46 85 00 950 47 615
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Førstesekretær helse og omsorg 62 46 85 00 474 76 193
Folkehelsekoordinator 62 46 85 00 474 56 326
Sykepleier
Sekretær 62 46 85 00 474 76 208
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00 976 63 835
Hjelpepleier 62 46 85 00
Spesial hjelpepleier 62 46 85 00 474 78 535
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 976 29 901
vernepleier 62 46 85 00 412 10 783
Helsefagarbeider 62 46 85 00 992 28 920
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Sykepleier
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier, vikar 62 46 85 00
Sykepleier, vikar 62 46 85 00 0037129783921
Hjelpepleier 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar
Politiker 62 46 85 00
Kommunefysioterapeut 62 46 85 00 488 68 922
Omsorgsarbeider 62 46 85 00 971 28 768
Tillitsvalgt Fagforbundet 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Ergoterapeut 62 46 85 00 488 68 925
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Spes. hjelpepleier 62 46 85 00 415 66 714
Sykepleier 62 46 63 50
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00