Personoversikt


Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Avdelingsleder 62 46 85 00 454 74 458
Sykepleier 62 46 85 00 400 31 628
Sykepleier
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Sosionom 62 46 85 00
Vernepleier 62 46 85 00 918 76 386
Assistent 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Assistent
Kommuneergoterapeut
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 950 47 615
Pleiemedarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Førstesekretær helse og omsorg 62 46 85 00 474 76 193
Folkehelsekoordinator 62 46 85 00 474 56 326
Sekretær 62 46 85 00 474 76 208
Assistent 62 46 63 50
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00 976 63 835
Hjelpepleier 62 46 85 00
Spesial hjelpepleier 62 46 85 00 474 78 535
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 976 29 901
Vernepleier\Rus og psykisk helseteam 62 46 85 00 990 99 793
Helsefagarbeider 62 46 85 00 992 28 920
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier, vikar 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar
Administrativ Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent
Kommunefysioterapeut 62 46 85 00 488 68 922
Omsorgsarbeider 62 46 85 00 971 28 768
Tillitsvalgt Fagforbundet 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 63 50
Omsorgsarbeider 62 46 85 00