Personoversikt


Rådmannens stab - Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 62 46 85 00
Arkivar/Fagleder 62 46 85 00
førstesekretær 62 46 84 42
Sekretær 62 46 84 26
Sekretær 62 46 84 59