Personoversikt


Rådmannens stab - Økonomikontoret

Ansatte i avdelingen Økonomikontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 62 46 85 00 474 72 347
Økonomikonsulent 62 46 85 00 474 72 210
Konsulent 62 46 85 00 474 72 211
Skatteoppkrever 62 46 85 00 474 72 333