Personoversikt


Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-rådgiver 62 46 85 00 474 88 204
Organisasjonskonsulent 62 46 85 00 900 64 685
Personalsjef 62 46 85 00 993 75 724
Rådmann 62 46 85 00 404 35 584