Personoversikt


Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringsutvikler 958 41 200
Organisasjonsrådgiver 62 46 85 00 900 64 685
Personalsjef 62 46 85 00 993 75 724
Kommunedirektør 62 46 85 00 404 35 584