Personoversikt


Plan, næring og drift

Ansatte i avdelingen Plan, næring og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 62 46 85 00
Driftsoperatør 62 46 85 00 901 02 115
Renholder 62 46 85 00 909 78 252
Renholder 62 46 85 00 414 27 049
Renholdsleder 62 46 85 00
Fagkonsulent landbruk 62 46 85 00 951 78 151
Utmarkskonsulent 62 46 85 00 474 72 565
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF 62 46 85 00 474 72 348
Renholdsoperatør 62 46 85 00 481 99 325
Driftsleder 62 46 85 00 950 29 151
Byggesaksbehandler 62 46 85 00 400 38 205
Vedlikeholdsleder 62 46 85 00 913 36 391
Tømrer 62 46 85 00 918 40 128
Virksomhetsleder 62 46 85 00 901 18 725
Renholder 62 46 85 00
Vaktmester 62 46 85 00 950 29 152
Prosjektmedarbeider
Driftsoperatør 62 46 85 00 906 68 126
Renholder 62 46 85 00
Prosjektmedarbeider 474 72 977
Eiendomsskattekontoret 474 72 349
Arealplanlegger 62 46 85 00 474 72 349
Renholder 62 46 85 00 928 62 067
Renholder 62 46 85 00 416 17 063
Vaktmester 62 46 85 00 913 25 486
Renholder 62 46 85 00 958 06 713
Renholder 62 46 85 00
Oppmålingsingeniør 62 46 85 00 474 72 526