Personoversikt


Plan, næring og drift

Ansatte i avdelingen Plan, næring og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 62 46 85 00
Driftsoperatør 62 46 85 00 901 02 115
Renholder 62 46 85 00 909 78 252
Renholder 62 46 85 00 414 27 049
Fagkonsulent landbruk 62 46 85 00 951 78 151
Utmarkskonsulent 62 46 85 00 474 72 565
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF 62 46 85 00 474 72 348
Renholdsoperatør 62 46 85 00 481 99 325
Konstituert virksomhetsleder 62 46 85 00 950 29 151
Byggesaksbehandler 62 46 85 00 400 38 205
Eiendomsskattekontoret 400 38 205
Vedlikeholdsleder 62 46 85 00 913 36 391
Tømrer 62 46 85 00 918 40 128
Vikariat Skogsbrukssjef 474 72 348
Midlertidig engasjert
Renholder 62 46 85 00 400 33 495
Vaktmester 62 46 85 00 950 29 152
Driftsoperatør 62 46 85 00 906 68 126
Prosjektleder klima og energi 62 46 85 00 415 16 830
Renholder 62 46 85 00 416 17 063
Arealplanlegger 62 46 85 00 474 72 349
Vaktmester 62 46 85 00 913 25 486
Renholder 62 46 85 00 958 06 713
Oppmålingsingeniør 62 46 85 00 474 72 526