Personoversikt


Oppvekst - Fagertun skole

Ansatte i avdelingen Fagertun skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 46 85 00
Skoleassistent
Lærer 62 46 85 00 450 27 207
Rektor 62 46 85 00 990 99 703
Lærer 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Rådgiver 62 46 85 00 990 99 706
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Tilkallingsvikar 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer i voksenopplæringa 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 984 17 995
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 992 35 168
Lærer
Lærer 62 46 85 00 990 99 704
SFO-leder/HTV Delta 62 46 85 00
Sekretær Berger og Fagertun skole 62 46 85 00 990 99 657
Lærer 62 46 85 00
Sekretær
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00