Personoversikt


Oppvekst - Berger skole

Ansatte i avdelingen Berger skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 46 85 00
Fagarbeider/SFO leder 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 416 08 848
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Rektor 62 46 85 00 400 34 193
Lærer 62 46 85 00 941 88 571
Assistent 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 990 99 628
Lærling 62 46 85 00
Kulturskolerektor 913 93 653
Lærer