Personoversikt


Oppvekst - Berger skole

Ansatte i avdelingen Berger skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 464 19 503
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Assistent og lærer
Lærer 62 46 85 00
Rektor 62 46 85 00 400 34 193
Kulturskolelærer
Lærer 62 46 85 00 941 88 571
Assistent 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
Kulturskolerektor 913 93 653
Lærer