Personoversikt


Oppvekst - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 46 85 00 479 08 819
Nestleder barnehage 62 46 85 00 908 54 380
Assistent 62 46 85 00 416 08 848
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Pedagogisk leder 62 46 85 00 907 46 136
Assistent 62 46 85 00
Ped.leder 62 46 85 00 913 42 289
Pedagogisk leder 62 46 85 00 456 37 641
Fagarbeider 62 46 85 00 950 24 374
Barnehagelærer 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Styrer 62 46 85 00 950 70 626
Fagarbeider 62 46 85 00 456 37 650
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Assistent