Personoversikt


Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 62 46 85 00 958 46 928
Oppvekstsjef 62 46 85 00 906 83 691
Rektor 62 46 85 00 400 34 193
Flyktningkonsulent 62 46 85 00 456 14 086