Personoversikt


Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 62 46 85 00 990 99 723
Leder Bullspillet 948 39 962
Prosjektmedarbeider 62 46 85 00 951 23 625
Sekretær biblioteket 62 46 85 00 489 95 910
Virksomhetsleder 62 46 85 00 990 99 724
Leder ungdommens hus 450 14 763