Personoversikt


Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 62 46 85 00 990 99 723
Klubbleder 62 46 85 00
Leder Bullspillet 948 39 962
Sekretær biblioteket 62 46 85 00 489 95 910
Virksomhetsleder 62 46 85 00 990 99 724