Personoversikt


Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 62 46 85 00 990 99 723
Daglig leder Rendalstunet/Ungdommens hus 62 46 85 00
Sekretær biblioteket 62 46 85 00 489 95 910
Virksomhetsleder 62 46 85 00 990 99 724