Vedlikehold av kommunale veier.

Alvdal Graveservice har fått anbudet om oppgradering av kommunale veier, med oppstart i uke 39. 

Følgende kommunale veier i Rendalen kommune skal vedlikeholdes og utbedres høsten 2023. 

  • Brøtaveien
  • Bjønngardsveien
  • Bergslia
  • Søndre del av Stasjonsveien
  • Berget
  • Kværnesmoveien. 

Det vil bli foretatt grøfterensk, nedlegging av nye stikkrenner og utlegging av nytt toppdekke.

Foreløpig fremdriftsplan er vist i tabell. Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen. 

Foreløpig fremdriftsplan vedlikehold kommunale veier høst 2023.  - Klikk for stort bildeForeløpig fremdriftsplan vedlikehold kommunale veier høst 2023.

Kontakt

Arne Hagetrø
Driftsleder PND
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 84 12 00
Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 49