Varsel om koking av drikkevann

Åkrestrømmen vannverk har fått påvist bakterier i vannet.

På grunn av påviste bakterier i vannet ved Åkrestrømmen vannverk, pålegges alle abonnentene å koke drikkevann og vann som brukes til matlaging. 

Pålegget gjelder til ny informasjon blir gitt.

MVH Rendalen kommune