Utlysning leiekjører snøscooter i nordre del av kommunen

Rendalen kommune har et ledig løyve for leiekjøring i nordre del av kommune med Søvollen som utgangspunkt.

Som leiekjører må du:

 • ha snøscooter og alt utstyr som kreves for persontransport
 • gyldig førerkort for snøscooter
 • være tilgjengelig i vinterperioden for oppdrag
 • ikke være dømt for brudd på motorferdsellovverket
 • ha Søvollen og de nordre områdene som base

Oppdragene vil omfatte og hjemle følgende:

 • transport mellom bilveg og hytte
 • tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag
 • transport av massemedia på reportasjeoppdrag
 • transport av funksjonshemmede med tillatelse etter §5 1. ledd bokstav b.
 • transport når oppdragsgiver har generell tillatelse etter § 3.
 • transport når oppdragsgiver har innhentet spesiell tillatelse fra kommunen

Søknad sendes på epost til postmottak@rendalen.kommune.no innen 09.12.2022.

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65