Studentstipend 2024

Høsten 2019 vedtok Kommunestyret å innføre Studentstipend, et tilbud til rendøler i aldersgruppen 20 - 25 år. Du kan søke fra det året du fyller 20 år.

Stipendet er på kr. 5000,- per studieår og utbetales i november/desember.

For å motta Studentstipend må du:

  • ha bostedsadresse i Rendalen kommune i Folkeregisteret ved telledato 1. juli.
  • fortelle oss hvor og hva du studerer
  • gi oss mail-adressen og bankkontonummeret
  • laste opp studentbevis eller lærekontrakt
  • sende søknad innen fristen 1. oktober Link til søknadsskjema finner du her

Vi håper at dere unge utsetter flyttemeldingen og at dere opprettholder god kontakt med kommunen og hverandre. Kanskje det også vil inspirere til seinere bosetting, både med partner og barn.

I tillegg vedtok kommunen å arrangere et årlig treffpunkt for denne aldersgruppa. Invitasjon vil bli sendt ut etter søkerlisten.

Vi håper at mange vil benytte seg av tilbudet!