SAMVAKSINERING INFLUENSA-/COVID-19 VAKSINE 2023

Etter anbefaling fra FHI tilbyr vi 2 vaksiner på samme dag - Influensa- og Covid- 19 vaksine for aldersgruppen 65 år og eldre, samt risikogrupper under 65 år.

Det må ha gått minimum 6 mnd. siden siste Covid- 19 vaksine.

Det tilbys DROP -in for alle.

Dato: Onsdag 25. oktober

Tidspunkt: Kl. 9 -14

Sted: NAV, Otnes

De som har legetime fra og med 23.10, kan få influensavaksinen i forbindelse med legetimen.

Influensavaksinen koster kr. 200. Kun kontantbetaling. Oppfordrer til å ha riktig beløp!

Alle må komme seg til vaksine-stedet selv!

Ventetid må påberegnes!

Velkommen!