Pressemelding fra MHBR - Hvordan unngå pipebrann?

Fyringssesongen for 2022/2023 er for fullt i gang. Høye strømpriser og lave temperaturer øker behovet for vedfyring i ovn og peis, og flere vil fyre mer med ved enn tidligere. Med dette øker også antallet pipebranner. Dette bekymrer MHBR.

Siden 2010 har det vært registrert over 9000 pipebranner i Norge, og tallene fortsetter å øke. I 2021 var det registrert rekordhøye 1650 pipebranner på landsbasis, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I Midt- Hedmark Brann- og redningsvesen er det hittil i år registrert 43 pipebranner. Det er en dobling fra tidligere år. Tallene er også trolig enda høyere, fordi mange ikke oppdager at de har hatt en pipebrann før etter skorsteinen er blitt inspisert av en brannforebygger (tidligere kalt feier).

En pipebrann kan være ødeleggende for skorsteinen, og kan i verste fall utvikle seg til en boligbrann.

Hvordan oppstår en pipebrann?

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sin lærling i boligseksjonen, Ylva Maria Olsson har flere råd å komme med. MHBR

 

Pipebranner oppstår når det samler seg beksot og brannfarlig tjære i skorsteinen, som tar fyr fra varmen fra ildstedet. Dette kan skje grunnet en eller flere av følgende årsaker:

 • Dersom du overfyller ovnen med ved
 • Fyrer med feil brensel
 • Fyrer med fuktig ved
 • Fyrer med feil trekk
 • Fyrer med for lite tilluft

En pipebrann kan oppstå etter bare noen få måneder med feil fyring.

 

 

 

Tips til å fyre riktig:

Det er i midlertidig noen enkle grep du kan gjøre for å forebygge pipebrann:

 • Bruk tørr ved når du fyrer opp.
 • Ikke bruk for grove kubber, spesielt i opptenningsfasen.
 • Ikke bruk papir, papp og annet søppel til opptenning.
 • Ikke overfyll peisen eller ovnen. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt.
 • Sørg for at du har riktig trekk. Start med full trekk i opptenningsfasen, men gjerne juster trekken underveis slik at det brenner med en rolig flamme.
 • Ikke bruk tennvæske, rødsprit, bensin eller annen brannfarlig væske.
 • Ikke fyr i ovnen eller peisen når du ikke er hjemme.
 • Ta vare på skorsteinen din, og tøm sotluka di med jevne mellomrom.

Med disse enkle grepene kan du forebygge en pipebrann. Det er i midlertidig ingen garanti for at en pipebrann ikke oppstår allikevel. Det viktigste er å være bevisst på å fyre riktig, og å holde skorsteinen i orden. Det er ditt eget ansvar å sørge for at skorsteinen og ildstedet ditt er i orden. Dersom du er usikker, ta kontakt med brannvesenet.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 62 43 32 20 dersom du har spørsmål.

Dersom du lurer på hvordan din peis fungerer, kan du selv også sjekke bruksanvisningen eller ta kontakt med leverandøren.

Hvordan oppdage en pipebrann?

Pipebranner er som sagt ikke alltid like lett å oppdage. Slik kan du oppdage en pipebrann:

 • Lytte etter høy knitring eller buldring fra skorsteinen.
 • Ser flammer eller gnister fra skorsteinen.
 • Ser mye og tett røyk fra skorsteinen.
 • Veldig varm skorstein, eller sterk varmelukt fra skorsteinen.

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager en pipebrann?

Dersom du oppdager en pipebrann, skal du gjøre følgende:

 • Ringe 110.
 • Stenge av trekken til ildstedet.
 • Inspiser skorsteinen i hele sin lengde. Sjekk at det ikke kommer røyk eller flammer ut av skorsteinen.
 • Fjern brennbart materiale inntil eller i nærhet av ildsted, røykrør og skorsteinen.