Ny tidsplan for gjennomføring av tilsyn/feiing av fritidseiendommer

Gjennomføring av tilsyn/feiing av fritidseiendommer må utsettes noe grunnet koronasituasjonen. Vedlagt er ny tidsplan for gjennomføring.