Militær aktivitet i kommunen

5.-8. september vil det foregå militær aktivitet i kommunen i området Regionfelt Østlandet og nordover til Øvre Rendal. 

En underavdeling av Telemarks Bataljon planlegger å gjennomføre SERE kurs (overlevelse, unnvikelse, oppklaring, rømning) i området fra Regionfelt Østlandet til Øvre Rendal. Tidsrommet er 5.-8. september. Det vil ikke være noe avtrykk av øvelsen da poenget for personellet til fots er å bevege seg usett gjennom terrenget. De vil operere alene eller i makkerpar på 2. Totalt antall personell på bakken blir ca. 30 stk. Det vil være noen militære kjøretøy langs veg-akser i området, samt busser for å pukke opp personell etter endt øvelse den 8. september. Det vil ikke være noe motorferdsel i utmark. Det vil heller ikke bli brukt ildmarkeringsmidler.