Midlertidig forskrift om smitteverntiltak innført

Forskriften trer i kraft fra og med mandag 17.mai og gjelder til og med torsdag 20.mai 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Les hele forskriften her. (PDF, 47 kB)

Med bakgrunn i det nylige smitteutbruddet i Nord-Østerdal så valgte Rendalen formannskap å vedta egen forskrift. Skoler og barnehage i Rendalen stenger ikke som resultat av vedtaket, men fortsetter på gult nivå. 

Det innføres plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringssteder må stenge med unntak for bestillingsmat som kan hentes. Ulike butikker kan holde åpent etter smitteverntiltak som er nærmere bestemt i forskriften. Det samme gjelder for bensinstasjoner, bilverksteder m.m.

Alle arrangementer både utendørs og innendørs skal avlyses eller utsettes, med unntak for; begravelser, vielser og dåp der egne bestemmelser gjelder.

Det gis påbud om hjemmekontor, og arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.