INNAFOR

Visste du at Nord-Østerdalen har en helt ny ungdomssatsning?

“INNAFOR”

  • Skaper arrangementer i hver kommune i Nord-Østerdalen, hvert år.
  • Har som mål å skape regional tilhørighet og inkluderende aktiviteter og møteplasser.
  • Er gratis!
  • Er et tilbud for ungdommer på ungdomstrinnet.
  • Er et samarbeid mellom kommunene.

 

Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal har søkt om penger fra fylkeskommunen. Det har blitt til prosjektet “Innafor - inkluderende møteplasser for ungdom i Nord-Østerdal”. 

Følg prosjektet på Facebook og Instagram (@innafor_ung).