Informasjon om drikkevann

Oppdatering ang. koking av vann ved Åkrestrømmen vannverk, Lysinga vannverk og Elvål vannverk.

Åkrestrømmen vannverk

Rendalen kommune opprettholder påbudet om koking av drikkevann og vann til matlaging for abonnenter ved Åkrestrømmen vannverk. Det er nå iverksatt nødkloring av vannet i et forsøk på å få kontroll over bakteriene. Om man kjenner en liten smak eller lukt av klor, så er ikke dette helsefarlig. 

 

Lysinga vannverk og Elvål vannverk

Anbefalingen om koking av vann som ble gitt i uke 32 for abonnenter tilhørende Lysinga vannverk og Elvål vannverk, er opphevet med umiddelbar virkning. Det har i denne perioden ikke vært påvist noen form for bakterier.