Influensavaksine

Helsestasjonen/legekontoret i Rendalen har 

fortsatt influensavaksiner tilgjengelig.

Ta kontakt på helsestasjonen v/helsesykepleier på telefon 40038143 eller legekontoret på telefon 62466350.