Hva mener du om kommunens kartløsninger?

Spørreundersøkelse til innbyggere, næringsliv, hytteeiere og andre.

Kartsamarbeidet i Nord-Østerdalen (NØGIS) forbereder en anbudsprosess for kartsystemene våre, blant annet Kommunekart. Nå ønsker vi å høre fra innbyggere, næringsliv, hytteeiere og andre om erfaringer og innspill til våre og andres kartløsninger. 

Vi håper du kan sette av noen minutter til å svare på spørreundersøkelsen og hjelpe oss med å velge en best mulig kartløsning for framtiden. Kanskje oppdager du en nyttig kartløsning du ikke kjente til fra før?

Gå til Spørreundersøkelse om kommunenes kartløsninger

NØGIS er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal og omfatter drift av kartsystemer og koordinering av fagsamarbeid innen blant annet plan, byggesak, eiendom, tekniske tjenester og landbruk.