Høringsuttalelse til ny fiskeforskrift for Storsjøen og ifallende vassdrag

Her finner du formannskapets uttalelse til ny fiskeforskrift for Storsjøen og ifallende vassdrag:  Høringsuttalelse. (PDF, 281 kB)

 

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65