Høring- formannskapets innstilling til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025

Her finner du formannskapets innstilling til budsjett for 2022 og økonomiplan for årene 2022-2025, behandlet i formannskapets møte 02.12.2021, saksnr. 124/21:

Formannskapets innstilling til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025

Eventuell uttalelse til høringsforslaget sendes postmottak@rendalen.kommune.no eller Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen innen 15.12.2021. 

Til informasjon kan vi nevne at budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025 blir realitetsbehandlet i kommunestyrets møte 16. desember 2021.