Felles energi- og klimaplan på høring

Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om å lage en felles kommunedelplan for klima og energi. Rendalen kommunestyret har nå vedtatt planen med handlingsprogram:

Planen legges nå ut på høring med frist for innspill 19. mai 2023. Innspill sendes til postmottak@rendalen.kommune.no eller som post til Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.