Droneflyging under Femundløpet 2024

Under Femundløpet 2024 (7.-12.februar) vil det være et mediateam som på vegne av Femundløpet AS, reiser rundt for å dokumentere årets hundeløp. En del av mediedekningen vil innebære droneflyging. 

Dronepilotene i teamet er sertifiserte piloter og vil forholde seg til reglement satt av Luftfartstilsynet

Forskrift om luftfart med ubemannet fartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2), og 

Forskrift  om luftfartøy som ikke har fører om bord . Vedrørende eventuelle forbudssoner/regulerte soner osv vil pilotene forholde seg til regelverk fra Avinor og benytte seg av kartsystemet safetofly.no

Det vil blant annet foregå droneflyging under start/målgang og på sjekkpunktene, noe som vil innebære flyging rundt og i nærheten av tettsteder og folkemengder. Pilotene forholder seg til ovennevnt reglement og det de er sertifisert til. Ved flyging rundt sjekkpunkt vil pilotene gjøre seg synlig med vest hvor det står “dronepilot” eller lignende på.
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med droneansvarlige i teamet:
Kristian Karset Broen: post@kbpro.no // support@kobr.no, tlf:  994 68 449.
Andreas Kokkvoll: post@andreaskokkvoll.com // support@kobr.no , tlf:  934 45 471