Budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 - offentlig høring

Rendalen kommune legger med dette budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 ut på offentlig høring. 

Saken ble behandlet i formannskapet den 14. desember, og endelig vedtak skjer i kommunestyret den 28. desember.

Høringsinnspill sendes til postmottak@rendalen.kommune.no eller til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.

Frist for mottak av høringsinnspill er onsdag 27. desember kl. 12.00.

Følg lenken nedenfor for å lese budsjettdokumenter og økonomiplan.

https://pub.framsikt.net/2024/rendalen/bm-2024-rendalen_okplan_2024-2027_fs_innst#/

Kontakt

Lars Erik Bjøntegaard
Økonomisjef
E-post
Telefon 47 47 23 47
Mobil 47 47 23 47