Aktuelt

Regjeringen har vedtatt å skrote Nasjonal ramme for vindkraft på land. Rendalen kommune ønsker å takke alle som har deltatt i prosessen og bidratt med gode høringsuttalelser. Regionen vår, og særlig Rendalen, har bidratt i bøtter og spann med gode faglige og samordna høringsuttalelser. Innsatsen vår har vært av stor betydning og vi har gjennomgående vært saklige og basert innspill på kunnskap og påpekt der det er mangel på kunnskap. Vår håndtering av saken har blitt positivt lagt merke til langt utover vår kommunegrense og inn i departement og direktorat.  

Uansett er ikke siste ord om vindkraft sagt, men det denne saken har vist er at det i framtiden ikke blir like lett å ødelegge verdifull og uerstattelig natur.

Foto: Øyvind Fredriksson

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030 - Kulturarven i Rendalen, ble vedtatt i kommunestyret den 13. september 2019.

76 % har brukt stemmeretten sin ved valget i Rendalen.  Her finner du endelige valgresultater:  valgresultat.no

 

I forkant av sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker har flere fylkesveier i Innlandet fått nye veinummer. Det samme har skjedd i hele landet for øvrig.

 

 

Dersom man ønsker bistand/gjennomlesning fra kommunen sendes denne til ofr@rendalen.kommune.no i god tid før 1. oktober.

Naturreservat

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?