Aktuelt

Feste Nordøst AS har på vegne av Haagen Hanestad satt i gang endring av reguleringsplanen for Hanestad fjelltak. Planarbeidet er nærmere beskrevet i planprogrammet, som legges ut på høring sammen med varsel om oppstart. 

I tillegg til det lokale brannvesenet i kommunen er den frivillige skogbrannreserven en del av skogbrannberedskapen i kommunen. Skogbrannreserven i Rendalen kommune skal bestå av 60 personer. Det er et stort behov for å supplere skogbrannreserven i kommunen med flere personer.

Nav Nord-Østerdal tilbyr mulighet til å søke sosialhjelp digitalt. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet via PC, mobil eller nettbrett.  Vi oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke Nav`s digitale løsninger.

Olje- og energidepartementet (OED) har sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat startet prosessen med endringer i konsesjonsprosessen for vindkraft på land. Rendalen kommune er engasjert i saken og har gitt et innspill som du kan lese her.

Som du sikkert har sett har vi fått en nyansatt; nemlig chatboten Kommune-Kari.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). 

Et tilbud til deg mellom 20-25 år.

Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om en felles søknad til Fylkesmannen i Innlandet om støtte fra Klima- og miljøprogrammet. Tiltakene retter seg mot landbruket og utfordringer med landbruksplast. Landbrukskontoret i Alvdal/Tynset leder arbeidet, mens Rendalen kommune deltar sammen med Rendalen bondelag i arbeidsgruppa.

Rendalen kommune ønsker innspill på skrivemåten for en del lokale stedsnavn i forbindelse med at vi har mottatt varsel om oppstart av navnesak fra Kartverket.

Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet har sendt ut brev om håndtering av CWD i 2020.