Personoversikt


Folkevalgte

Ansatte i avdelingen Folkevalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkevalgt (representerer SV) 415 61 265
Folkevalgt (representerer Ap) 468 73 626
Folkevalgt (representerer AP) 992 27 473
Folkevalgt (representerer Ap) 915 40 074
Varaordfører (representerer Ap) 905 86 815
Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF (grunneierrepr.) 995 60 171

Privatadresse:  Haugsetveien 2, 2484 Rendalen.

Folkevalgt (representerer Ap) 951 36 560
Folkevalgt (representerer AP) 418 01 654
Folkevalgt (representerer SP) 918 88 551
Folkevalgt (representerer Ap) 62 46 85 00 958 41 200
Folkevalgt (representerer H) 481 56 085
Folkevalgt (representerer SP) 911 27 555
Folkevalgt (representerer SP) 957 86 902
Folkevalgt (representerer SV) 470 10 454
Folkevalgt (representerer Ap) 975 67 541
Folkevalgt (representerer AP) 969 09 015
Folkevalgt (representerer SP) 908 54 901
Folkevalgt (representerer SP) 951 24 629
Folkevalgt (representerer Ap)
Folkevalgt (representerer SP) 419 31 176
416 08 337
Ordfører (representerer Ap) 909 77 531 456 33 927
Folkevalgt (representerer SP) 975 39 983
Folkevalgt (representerer Ap) 454 07 423

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse- og omsorgssjef 62 46 85 00 915 34 997

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Avdelingsleder 62 46 85 00 454 74 458
Sykepleier 62 46 85 00 400 31 628
Sykepleier
Sosionom 62 46 85 00
Vernepleier 62 46 85 00 918 76 386
Assistent 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Assistent
Kommuneergoterapeut
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 950 47 615
Pleiemedarbeider 62 46 85 00
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Førstesekretær helse og omsorg 62 46 85 00 474 76 193
Folkehelsekoordinator 62 46 85 00 474 56 326
Sekretær 62 46 85 00 474 76 208
Assistent 62 46 63 50
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00 976 63 835
Hjelpepleier 62 46 85 00
Spesial hjelpepleier 62 46 85 00 474 78 535
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
62 46 85 00
Aktivitør 62 46 85 00 976 29 901
Vernepleier\Rus og psykisk helseteam 62 46 85 00 990 99 793
Helsefagarbeider 62 46 85 00 992 28 920
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier, vikar 62 46 85 00
Sykepleier
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Vikar
Administrativ Helsefagarbeider 62 46 85 00
Vernepleier 62 46 85 00
Assistent
Kommunefysioterapeut 62 46 85 00 488 68 922
Omsorgsarbeider 62 46 85 00 971 28 768
Tillitsvalgt Fagforbundet 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier/Tilkallingsvikar
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 63 50
Omsorgsarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00

Helse og omsorg - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Assistent
Hjelpepleier 62 46 85 00 412 50 762
Assistent 62 46 85 00
Vikar Pleie-og omsorg 62 46 85 00
Autorisert helsesekretær 62 46 85 00
Avdelingsleder institusjon 62 46 85 00 928 68 430
62 46 85 00
Pleieassistent 62 46 85 00
Vikar Pleie- og omsorg 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Lærling 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Helsefagarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Sykepleier
Hjelpepleier 62 46 85 00
Hjelpepleier 62 46 85 00 413 16 420
Lærling 62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Helsefaegarbeider 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
62 46 85 00
Sykepleier 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Assistent
Assistent 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00

Helse og omsorg - Kjøkken og vaskeri

Ansatte i avdelingen Kjøkken og vaskeri
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kokk 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00 474 78 537
Kokk 62 46 85 00
Avdelingsleder kjøkken og vaskeri 62 46 85 00 474 78 536
Kjøkkenansatt 62 46 85 00
Kokk/Assistent 62 46 85 00

Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 46 63 50
Lege 62 46 63 50
Sykepleier 62 46 63 50
Kommuneoverlege 62 46 63 50
Helsesykepleier 62 46 85 00 400 38 143
Jordmor 62 46 63 50
Legevikar 62 46 63 50
Helsesekretær 62 46 63 50
LIS1 62 46 63 50

Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringsutvikler 958 41 200
Organisasjonsrådgiver 62 46 85 00 900 64 685
Personalsjef 62 46 85 00 993 75 724
Kommunedirektør 62 46 85 00 404 35 584

Kommunedirektørens stab - Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivar/Fagleder 62 46 85 00
Konsulent 62 46 84 26

Kommunedirektørens stab - Økonomikontoret

Ansatte i avdelingen Økonomikontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 62 46 85 00 474 72 347
Digitaliseringskoordinator/lønnskonsulent 62 46 85 00 474 72 211
Økonomikonsulent 62 46 85 00 474 72 210

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 62 46 85 00 990 99 723
Daglig leder Rendalstunet/Ungdommens hus 62 46 85 00
Sekretær biblioteket 62 46 85 00 489 95 910
Virksomhetsleder 62 46 85 00 990 99 724

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 62 46 85 00 958 46 928
Oppvekstsjef 62 46 85 00 906 83 691
Rektor 62 46 85 00 400 34 193
Flyktningkonsulent 62 46 85 00 456 14 086

Oppvekst - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 62 46 85 00 479 08 819
Assistent
Nestleder barnehage 62 46 85 00 908 54 380
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Barne- og ungdomsarbeider 62 46 85 00 922 06 424
Pedagogisk leder 62 46 85 00 907 46 136
Ped.leder 62 46 85 00 913 42 289
Pedagogisk leder 62 46 85 00 456 37 641
Barne- og ungdomsarbeider 62 46 85 00
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Barne- og ungdomsarbeider 976 19 823
Fagarbeider 62 46 85 00
Styrer 62 46 85 00 950 70 626
Fagarbeider 62 46 85 00 456 37 650
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Pedagogisk leder 62 46 85 00
Lærling barne- og ungdomsarbeider
Assistent

Oppvekst - Berger skole

Ansatte i avdelingen Berger skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 464 19 503
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Assistent og lærer
Lærer 62 46 85 00
Rektor 62 46 85 00 400 34 193
Kulturskolelærer
Lærer 62 46 85 00 941 88 571
Lærling 62 46 85 00
Assistent 62 46 85 00
Kulturskolerektor 913 93 653
Lærer

Oppvekst - Berger skole - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolerektor 913 93 653
Lærer

Oppvekst - Fagertun skole

Ansatte i avdelingen Fagertun skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 46 85 00
Lærer
Lærer 62 46 85 00 450 27 207
Tilkallingsvikar 62 46 85 00
Rektor 62 46 85 00 958 46 928
Lærer 62 46 85 00
Fagarbeider 62 46 85 00
Lærer
Rådgiver 62 46 85 00 990 99 706
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Tilkallingsvikar 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00
Lærer i voksenopplæringa 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 984 17 995
Programveileder 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00 992 35 168
Skoleassistent
Lærer
Lærer
Lærer 62 46 85 00 920 93 193
Lærer 62 46 85 00 990 99 704
SFO-leder/HTV Delta 62 46 85 00
Sekretær Berger og Fagertun skole 62 46 85 00 990 99 657
Lærer 62 46 85 00
Sekretær
Lærer 62 46 85 00
Lærer 62 46 85 00

Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud for Rendalen kommune og FARTT-kommunene 416 00 264 416 00 264

Plan, næring og drift

Ansatte i avdelingen Plan, næring og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 62 46 85 00
Driftsoperatør 62 46 85 00 901 02 115
Renholder 62 46 85 00 909 78 252
Renholder 62 46 85 00 414 27 049
Fagkonsulent landbruk 62 46 85 00 951 78 151
Vikariat Skogsbrukssjef 474 72 348
Utmarkskonsulent 62 46 85 00 474 72 565
Skogbrukssjef / daglig leder Rendalen kommuneskoger KF 62 46 85 00 474 72 348
Renholdsoperatør 62 46 85 00 481 99 325
Virksomhetsleder 62 46 85 00 950 29 151
Byggesaksbehandler 62 46 85 00 400 38 205
Eiendomsskattekontoret 400 38 205
Vedlikeholdsleder 62 46 85 00 913 36 391
Tømrer 62 46 85 00 918 40 128
Midlertidig engasjert
Renholder 62 46 85 00 400 33 495
Vaktmester 62 46 85 00 950 29 152
Driftsoperatør 62 46 85 00 906 68 126
Prosjektleder klima og energi 62 46 85 00 415 16 830
Renholder 62 46 85 00 416 17 063
Arealplanlegger 62 46 85 00 474 72 349
Vaktmester 62 46 85 00 913 25 486
Renholder 62 46 85 00 958 06 713
Oppmålingsingeniør 62 46 85 00 474 72 526