Personoversikt


Folkevalgte

Ansatte i avdelingen Folkevalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF (grunneierrepr.) 995 60 171

Privatadresse:  Haugsetveien 2, 2484 Rendalen.