Personoversikt


Folkevalgte

Ansatte i avdelingen Folkevalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styremedlem Rendalen Kommuneskoger KF (grunneierorg.) 951 59 720

Privatadresse:  Gamleveien 470, 2485 Rendalen.