Kartløsninger på nett

Kommunekart viser kartinformasjon fra Rendalen kommune. Klikk her for brukerveildening.

Se eiendom viser informasjon fra Matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister. Det er også mulig å gjøre oppslag i Grunnboken (Kartverket)

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for landbrukseiendommer (Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO))

Norge i bilder viser flybilder (ortofoto) for hele Norge (Statens vegvesen, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket)

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526