Fagertun skole

Fagertun skole ligger på Åkre, og er ei kombinert barne- og ungdomsskole.

Fagertun skole i Rendalen er en 1-10 skole med barnetrinn, ungdomstrinn, SFO og voksenopplæring.

Det er 103 elever i grunnskolen og 8 elever i voksenopplæringa. Det jobber 22 ansatte ved skolen.

På barnetrinnet er vi en fådelt skole hvor vi jobber i aldersblandede grupper.

Ungdomstrinnet er fulldelt med rene klasser på 8., 9. og 10.trinn.

I voksenopplæringa får voksne, fremmedspråklige elever norskopplæring.

Vi har store og fine elevarealer innendørs, og store utearealer med gode muligheter for lek og fysisk aktivitet!  Nærmiljøet brukes aktivt i undervisningen. 

Vi er en MOT-skole som jobber aktivt for å utvikle robust ungdom med MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.

Fagertun skole

Informasjon skole
Kontaktinformasjon

Adresse:

Fagertun skole, Skoleveien 28, 2485 Rendalen

Telefon:

99099657

Mail:

Fagertun.skole@rendalen.kommune.no

 

Kulturskolen
Ferieklubben

Ferieklubben gjelder for 1.-7. trinn.

Kontaktinformasjon Ferieklubben:  Oppvekstsjef Marie Giil

Svømmehall ved Fagertun skole

 

Kontakt

Mette Halvorsen Hornseth
Rektor
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 990 99 703