Foreldreveiledning

Rendalen kommune tilbyr foreldre/foresatte gruppeveiledning i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen.

COS-P er et foreldreveiledningsprogram som bygger på grunnprinsipper fra mer enn 50 års forskning med barn og foreldre/foresatte. Målet er at vi som omsorgspersoner skal bli bedre til å forstå hvorfor barn oppfører seg som de gjør og hjelpe dem til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. Foreldre/foresatte og omsorgspersoner er de nærmeste til å støtte barna sine på veien mot trygge, glade og sosialt kompetente barn. 

Nytt kurs vil bli arrangert høsten 2023. Påmelding til høstens kurs vil bli publisert her. 

 

Kursene er forebyggende og kan være til nytte for alle foreldre. COS-P kan dessuten komme til glede og nytte i alle relasjoner - ikke bare mellom deg og ditt barn.

Vi bruker filmklipp av samspill mellom foreldre/foresatte og barn, og snakker sammen i gruppa om filmklippene og dagens tema. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å dele av egne erfaringer.

I kurset snakker vi om:

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barn har for foreldrenes/foresattes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelig følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre/foresatte. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder/foresatt.
  • Foreldrenes/foresattes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette. 

Introduksjonsvideo

Kurset har bindende påmelding, er gratis og går over 7 uker. 

Kontaktperson: Marie Giil 

Kontakt

Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 68 36 91