Flyktningtjeneste

Fyktningtjenesten i Rendalen er organisert under Oppvekst, og har ansvar for bosetting av de flyktninger som kommunen har avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å bosette, og gi nybosatte flyktninger et tilbud om introduksjonsordning. Flyktninger er personer med vedtak om asyl, opphold på humanitært grunnlag eller familiegjenforente.

Arbeidsområder:

  • Gi praktisk hjelp, råd og veiledning.
  • Hjelp til å anskaffe bolig.
  • Samfunnsinformasjon til nyankomne flyktninger.
  • Samarbeider med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting.
  • Sikre forsvarlig tolketjeneste.
  • Ansvar for deltagere i Introduksjonsprogram.

 

Introduksjonsprogrammet: 

Introduksjonsprogrammet er tilbud som skal gi grunnleggende kvalifisering, og består vanligvis av norsk- og samfunnsfagopplæring og arbeidsrettede tiltak. Målsettingen med programmet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, samt økonomisk selvstendighet.

 

Flyktningtjenesten arbeider tverrfaglig og har blant annet et tett samarbeid med voksenopplæringen i Rendalen kommune.

                                                                       ***

 

Kontakt

Agnete-Sagalind Rønning
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 45 61 40 86
Marie Giil
Oppvekstsjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 68 36 91