Servicekontoret

Servicekontoret gir publikum informasjon og veiledning om kommunale tjenester, og er kommunens ansikt utad.  De forsøker å hjelpe deg med det meste innen kommunens forvaltning; enten ved at du får løst oppgaven din hos servicekontoret eller ved å henvise videre til riktig instans.

 

Rendalen kommunehus (vinter). Foto:  Synnøve Grøndal - Klikk for stort bilde 

Åpningstider:

Mandag-fredag (hverdager) kl. 08.00-15.00

 

Telefon:

62 46 85 00

 

E-post:

postmottak@rendalen.kommune.no

 

Postadresse:

Rendalen  kommune
v/Postmottaket                                                                                                                                            Hanestadveien 1
2484  Rendalen

 

Besøksadresse:

Rendalen  kommune (1. etasje)
Hanestadveien 1
2484  Rendalen

eDialog (sikker kanal for dokumentinnsending)

Følg oss: Facebook

 

Servicekontoret utfører oppgaver innenfor bl.a.:

Sentralbord-/resepsjonstjeneste, arkiv-/posttjeneste (dokumentsenter), politisk sekretariat, borgerlige vigselsforberedelser, utfører saksbehandling i valgsaker og salgs-/serverings-/skjenkesaker, loggførere og informasjonsmedarbeidere i beredskapssammenheng, sekretariat for kommunale legater, valgmedarbeidere, utsendelse/abb. Rendalsnytt, tilskudd trossamfunn, utsteder parkeringstillatelser og er kommunens tilflytterverter. Servicekontoret har også administratorrettigheter og er medarbeidere i kommunens hjemmeside, kommunens  Facebookside, kommunens hovedsaksbehandlingssystem, elektronisk valgadministrativt system, beredskapsprogrammet CIM, rekrutteringsprogrammet EasyCruit, og "Kommune-Kari". 

Servicekontoret utfører også service overfor våre folkevalgte, og har sekretær-/serviceoppgaver for alle virksomheter i kommunehuset, rådmann m/stab og ordfører. 

 

Velkommen innom!

 

Foto: Synnøve Grøndal.

Kontakt

Christina E. Jensen
Arkivar/Fagleder
E-post
Telefon 62 46 85 00