Postjournal og innsyn

Postjournal finner du her.

Postjournal gir oversikt over kommunens inn- og utgående dokument/post sendt og mottatt via sak-/arkivsystemet ESA (EDB Sak og Arkiv). Offentlig postjournal publiseres etter at opplysninger er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighetsprinsippet.  Som hovedregel skjer dette etter kl. 14.00 dagen etter journalføring/registrering (d.v.s. fra foregående dag).  Postjournal for fredag, lørdag og søndag publiseres mandag etter kl. 14.00.

 

All post til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlig, men man kan bruke en lovhjemmel for å unnta opplysninger. Offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven hjemler dette. Dette betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisene, i Internett eller i nyhetene. Rendalen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-poster o.l.) i samsvar med lover og regler. Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen, er i utgangspunktet offentlig. Postjournalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, skal disse sendes i brevs form, og ikke pr. e-post. E-post er ikke en sikker forsendelsesmåte da den kan hentes opp av andre enn mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Post sendes: Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen.

Saker unntatt offentlighet er merket med lovhjemmel som er brukt (ref. offentlighetsloven og lov om rett til innsyn i dokument i offentlig forvaltning).

 

Rendalen kommune har sentralt postmottak, d.v.s. si at alle dokumenter (post/e-post) stilet til Rendalen kommune åpnes og håndteres av ekspedisjonen i kommunehuset. Derfra sendes dokumenter/post videre gjennom kommunens saks- og arkivsystem til riktig saksbehandler.

 

Ved behov for dokument fra postjournal fra tidligere:  Kontakt postmottak@rendalen.kommune.no eller over telefon nr. 62 46 85 00. 

 

Kontakt

Synnøve Grøndal
Førstesekretær
E-post
Telefon 62 46 84 29